Case: Inne ciekawostki - Katowice dla mieszkańców, nie dla deweloperów! Przejdź do treści

Case: Inne ciekawostki

   Tu przedstawimy krótkie opisy symptomatycznych sytuacji tylko z lat 2022-2023, aby pokazać jak dziwne rzeczy dzieją się cały czas na styku biznesu dewloperskiego i władzy w Katowicach.

 

  Inwestor Silecia 4U sp. z o.o. S.K.A. (grupa Opal) złożył wniosek tzw. "lex deweloper", w ramach specustawy mieszkaniowej, o ustalenie lokalizacji dla 920 mieszkań na niezabudowanych jeszcze terenach po hucie Baildon, przy ul. Brackiej. Rada Miasta 27 października 2022 r. wniosek oddaliła.  Inwestor dodał "ścieżkę historyczną" poświęconą hucie Baildon, składającą się z kilku tablic na wolnym powietrzu i praktycznie bez zmiany zabudowy złożył wniosek ponownie - tym razem Rada Miasta dnia 2 lutego 2023 r. wniosek zaakceptowała. Nie wypowiadamy się ani przeciw, ani za tym wnioskiem. Nie wiemy jakie przesłanki polityczne, biznesowe lub wydarzenia lobbingowe zadecydowaly o zmianie decyzji, ale na pewno nie były to obiektywne przesłanki społeczno-urbanistyczne, bo projekt i powiązanie z otoczeniem nie uległy zmianie. Martwi nas brak jasnych kryteriów podejmowanych w mieście decyzji urbanistycznych.

 

  Podobny przypadek. Inwestor Oriens Style sp. z o.o. złożył wniosek tzw. "lex deweloper", w ramach specustawy mieszkaniowej, o ustalenie lokalizacji dla 105 mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Sowińskiego w Katowicach, na os. Paderewskiego. Rada Miasta 3 marca 2022 r. wniosek inwestora oddaliła. Inwestor (wcześniej przegrał z miastem sprawę w WSA) dodał "muzyczny plac zabaw" i prawie bez zmiany  zabudowy złożył wniosek ponownie - tym razem, mimo protestów mieszkaców, Rada Miasta dnia 2 marca 2023 r. wniosek zaakceptowała. Podobnie j.w. Nie wypowiadamy się ani przeciw, ani za tym wnioskiem. Nie wiemy jakie przesłanki polityczne, biznesowe lub wydarzenia lobbingowe zadecydowaly o zmianie decyzji, ale na pewno nie były to obiektywne przesłanki społeczno-urbanistyczne, bo projekt i powiązanie z otoczeniem nie uległy zmianie. Martwi nas brak jasnych kryteriów podejmowanych w mieście decyzji urbanistycznych.

 

   Dnia 25 maja 2023 r. Rada Miasta Katowice, po kilkunastu latach przewy, uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, która pozwoli - na wniosek niemieckiej spółki Union Investment  - wprowadzić w przyszłości wysoką zabudowę mieszkaniową do 15 kondygnacji w rejon handlowy koło CH "3 Stawy", koło alei Górnośląskiej (A4), vis a vis osiedla Paderewskiego. Nie wypowiadamy się ani przeciw, ani za tą zmianą. Martwi nas, że przez kilkanaście lat miasto zdobyło się tylko raz na zmiane Studium i dotyczy to akurat inwestycji deweloperskich.

 

   Tego samego dnia 25 maja 2023 r. Rada Miasta Katowice uchwaliła drugą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Ta z kolei pozwoli w przyszłości realizować na terenie dzielnicy Wełnowiec (w rejonie dawnej huty cynku,  koło ul. Konduktorskiej) nową dzielnicę mieszkaniową, tzw. Nowy Wełnowiec", planowaną dla nawet 8 tysiecy mieszkańców. Miasto podejmuje już znaczny wysiłek finansowy, organizacyjny i inwestycyjny w celu przyszłego skomunikowania tej nieistniejacej jeszcze inwestycji (linia tramwajowa wzdłuż Grundmanna już przecieła DTŚ, planowane jest przedłużenie na północ ulicy Stęślickiego). Zaintrygowało nas, że inwestorem "Nowego Wełnowca" dla którego specjalnie zmieniono Studium, ma być Silesia Nowa sp. z o.o. (dawniej Eko-Bryza), z kapitałem zakładowym 133,5 mln zł, której prezesem zgodnie z zapisami w KRS, okazuje się . . . . . Piotr Uszok, poprzedni prezydent miasta Katowice 🤔.

 

   Itd. itd. Ciąg dalszy (z pewnością) nastąpi 😎.