Case: Kostuchna - Hierowskiego - Katowice dla mieszkańców, nie dla deweloperów! Przejdź do treści

Case: Kostuchna - Hierowskiego

  Kostuchna to miejsce zastosowania specyficznego rozwiązania planistycznego - tzw. "dedykowany" mpzp 😉

 

  25 czerwca 2007 r. Rada Miasta Katowice uchwaliła mpzp dla fragmentu dzielnicy. Okoliczni mieszkańcy przed uchwalaniem planu nie wykazali się czujnością, która okazuje się niezbędna w kontaktach z Urzędem Miasta Katowice i przeoczyli malutki znaczek kartograficzny (krzyżyk gotycki) naniesiony w mpzp na działce przy ul. Hierowskiego 2. A jak wynikalo z legendy, znaczek ten służył do oznaczenia w mpzp tzw. "dominanty krajobrazowej". 

 

  Co to znaczy "dominanta krajobrazowa" mieszkańcy dowiedzieli się wtedy, gdy właścicel działki, deweloper Millenium Inwestycje sp. z o.o.,  wystąpił o pozwolenie na budowę w tym miejscu potężnego bloku o wysokości 56 metrów i podstawie 70x80 metrów. Rzecz w tym, że blok miałby stanąć pomiędzy zabudową jednorodzinną!

 

  Prezydent Miasta 31 marca 2023 r. pozwolenie na budowę takiego bloku ("dominanty") wydał tłumacząc się tak jak zwykle.  Po pierwsze, "to nie ja, to oni", bo w trakcie uchwalania mpzp był inny prezydent, inna rada i nawet inny naczelnik wydziału (ale to  naszym zdaniem tylko dowodzi, że jedyne co jest w UM Katowice niezmienne, to wpływy deweloperów😉).  Po drugie, "nie chcę, ale muszę", bo mpzp się uprawomocnił, jest aktem prawa miejscowego i prezydent nie miał wyboru  (a my uważamy, że gdyby Urząd Miasta faktycznie chciał, to od roku 2007 dawno znalazłby sposób zapobieżenia urbanistycznemu deliktowi - np. wystarczyło wcześniej zmienić wadliwy mpzp).

 

  Mieszkańcy Kostuchny protestowali, Prezydent ich "wspierał i nie wspierał" (patrz akapit wyżej), ale na szczęście  na odsiecz przybył w ostatniej chwili Wojewoda Śląski, który - w odróżnieniu od prawników Pana Prezydenta Katowic - doszukał się bardzo wielu uchybień uchwały Rady Miasta Katowice dot. wadliwego mpzp, zaskarżył ją do WSA w Gliwicach i . . . . . wygrał!

28 sierpnia 2023 r. WSA w całości uchylił uchwałę Rady Miasta Katowice  (więcej tutaj w poście stowarzyszenia "Mieszkańcy dla Katowic" ->link-Kostuchna), a my gratulujemy mieszkańcom sukcesu i teraz z zainteresowaniem czekamy na relacje z wystąpień włodarzy miasta Katowice, którzy będą ludziom niezorientowanym wyjaśniać "obiektywne i przez nikogo niezawinione" przyczyny porażki miasta z własnymi mieszkańcami 😎. (Rzeczniczka prasowa UM poinformowała, że miasto nie planuje odwoływać się od wyroku WSA. Kostuchnę czeka wtedy "przeciąganie liny" z deweloperem przy uchwalaniu nowego mpzp, ale to potrwa.)

 

  Przykładowa wizualizacja:
Kostuchna_1

 

  Jeden z dziesiątków transparentów protestacyjnych:

Kostuchna_2