Plan Ogólny - Katowice dla mieszkańców, nie dla deweloperów! Przejdź do treści

Plan Ogólny

 

Trwa zbieranie przez Urząd Miasta wniosków do Planu Ogólnego miasta Katowice, termin przyjmowania wniosków mija już 15 kwietnia 2024 r. Wnioski muszą być sporządzane i przekazywane wyłącznie na specjalnych formularzach przygotowanych zgodnie z rozporządzeniem i nie jest to zadanie proste. Dlatego kilka ważnych wniosków dotyczących Planu Ogólnego Katowic zostało opracowanych przez stowarzyszenia i organzacje NGO zajmujące się zagadnieniami urbanistycznymi - mieszkańcy i mieszkanki mogą je pobrać z tych linków, zapoznać się, wypełnić i przekazać do Urzędu miasta do poniedziałku 15 kwietnia br. (wersje papierowe pocztą lub osobiście do UM - te muszą być podpisane - natomiast wersje elektroniczne można mailem na adres pu@katowice.eu lub przez ePUAP). 

 

Dla ułatwienia zgromadziliśmy tu w jednym miejscu najważniejsze, naszym zdaniem, kompleksowe wnioski o jakich wiemy, i podajemy linki do nich w kolejności alfabetycznej nazw organizacji:

 

->"KATO Protest", wniosek dot. skateparku i otoczenia PTG na os. Paderewskiego oraz lotniska Muchowiec (plik docx)

 

->"KATO Protest", wniosek dot. terenu Ochojca (plik docx)

 

->"KATO Protest", wniosek dot. Zarzecza (plik docx)

 

->"Mieszkańcy dla Katowic", wniosek dot. Parku Leśnego i lotniska Muchowiec oraz rejonu "Trzy Stawy" (plik docx)

 

->"Nasz Park", wniosek dot. ochrony Lasku Alfreda i innych terenów zielonych (plik docx)

 

->"Prawo-Ekologia-Zdrowie" wraz z "Zielony Burowiec", wniosek dot. ochrony tras velostrad i korytarzy urbanistycznych Katowic (aktywny plik pdf)