KATO-PORADY - Katowice dla mieszkańców, nie dla deweloperów! Przejdź do treści

KATO-PORADY

  Mieszkańcy Katowic musza bronić się przed agresją deweloperów sami. Nauczeni doświadczeniem, nie mogą liczyć na pomoc władz miasta i urzędników. Z kolei poroszanie się w świecie takich pojęć "studium zagospodarowania i kierunków rozwoju", "miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego", "plan ogólny", "specustawa mieszkaniowa" czy "lex deweloper", "WuZetka" czy "warunki zabudowy i zagospodarowania terenu", "pozwolenie budowlane" itd. itp. nie jest proste.

 

  Dlatego KATO Protest uruchamia zdalne porady urbanistyczne udzielane pro bono przez niezależną architektkę, Pani Barbarę Falkowską-Łapińską:

 

kontakt: KATOporady@gmail.com

 

  A wkrótce także porady także w innych sprawach.

 

PoradaKato